Elector mod blodmider 237 ml

1.789,00DKK

ELECTOR er et forholdsvis nyt middel til bekæmpelse af blodmider i æglægningsstalde.

Anvendes hvor blodmiderne opholder sig, revner, sprækker, spalter eller andre steder, hvor de opholder sig. Dosering: 60ml Elector blandes med 7 liter vand.

237 ml. rækker til 28 liter væske, klar til udsprøjtning i hønsehuset.

Du får det bedste resultat ved at tømme og rengøre/rense hønsehus inklusive redekasser, siddepinde mv. Her kan bruges Halamid eller tilsvarende rengøringsmiddel. Så kan der udsprøjtes Elector i huset, siddepinde, redekasser (vær specielt obs på sprækker og revner). Følg iøvrigt anvisningen

ELECTOR må anvendes mens der er høns i stalden og æggene skal ikke kasseres.

ELECTOR er langtidsvirkende, hvorfor genbehandling ikke er nødvendigt. ELECTOR virker efter ca. 5 døgn.

x