✉️ Send e-mail   🔒 Se konto

✉️ Send e-mail   🔒 Se konto

89,00kr.

Smittebeskyttelse og god hygiejne er vigtig for alle parter i hele ”jord til bord” kæden og starter med en effektiv desinfektion i stalden. Halamid® er et desinfektionsmiddel, som kan bruges på alle områder, der behøver at blive desinficeret, som f.eks. stalde, udstyr, hønsehuse etc.

Landmænd bruger Halamid® ved at sprøjte og forstøve.

Ved al desinfektion, uanset om det er i bedriften eller klinikken, bruges Halamid®. Der kan ikke opstå resistens (Modstandsdygtighed) overfor Halamid®.

I fjerkræavl bruges Halamid blandt andet ved desinfektion af rugeæg, stalde, hønsehuse etc.